Green Tracker er et moderne web-basert energioppfølgingssystem (EOS) med fokus på brukervennlighet. Ved å automatisk logge forbruksdata lar systemet deg enkelt kartlegge din energibruk.

Green Tracker er utviklet for energibrukere med stor og kompleks energibruk. Våre brukere er industri, butikk- eller hotellkjeder, større byggeiere og kommuner.

Få kontroll – Spar penger – Vern miljøet – Bli grønnere

AUTOMATISK LOGGFØRING AV ENERGIBRUK

  • Moderne web-basert system med fokus på brukervennlighet.
  • Alltid tilgjengelig og oppdatert.
  • Uavhengig system for alle typer energivarer.
  • Full kontroll over bygg, målere og sammenhengen mellom disse.
  • Skiller mellom levert og netto energi og unngår dobbeltsummeringer.
  • Gode verktøy for analyse av energibruk.
  • Automatisk avviksrapportering.
  • Sammenligner ditt energibruk med tilsvarende bygg og prosesser og offentlige krav.
  • Sammenlikne dine bygg over flere år, uavhengig av areal og utetemperatur.
  • Energiprognose for inneværende år.

LØNNSOMHET

Investeringskostnaden er normalt tilbakebetalt innen ett år.

Via fokus på økt bevissthet og bedre oversikt alene, vil man erfaringsmessig kunne oppnå 3-10% reduksjon i energibruken.

Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.
Ved å bake energioppfølging inn i en pakke med andre mindre lønnsomme tiltak, kan man oppnå full støtte fra Enova – og dermed få finansiert hele investeringen via støttemidler.

Les mer om støtteordninger HER.

UTSTYR FOR LOGGING AV ENERGIBRUK

Green Tracker gir god oversikt og kontroll over energibruk fordelt på aktuelle energivarer og på det nivå man ønsker og har satt opp målere for. Det er antall målere installert som avgjør hvor detaljert oversikten kan bli.

Systemet baserer seg på teknologi som er hyllevare for måling av elektrisitet, olje, gass, og varme. Data fra målerne sendes hver time til en sentral database hvor energidata samles og analyseres.

Om ønskelig kan vi skaffe til veie det som trengs av utstyr for å komme igang med logging av din energibruk.

 

ENERGIRÅDGIVING

Vi formidler rådgivingstjenester – oppstartshjelp, energirådgiving og tiltaksoppfølging.