ENERGIBRUK HALVERT: Tveita Borettslag

Tveita Borettslag i Oslo med sine 819 leiligheter i 3 høyblokker, er Norges 4 største borettslag. Siden etablering av energiledelse, er innkjøpt energi til oppvarming og tappevann halvert med god margin – fra ca. 12 GWh/år til ca. 5 GWh/år.…

Les mer
ENERGILEDELSE

ENERGILEDELSE

Erfaringer viser at man må holde kontinuerlig fokus på egen energibruk for å forhindre at den stiger igjen over tid. Ved å etablere energiledelse får man et system for kontinuerlig oppfølging av energibruk og miljøpåvirkning. Den nye internasjonale standarden NS-EN ISO 50001…

Les mer
STØTTE TIL ENERGI- OG KLIMATILTAK

STØTTE TIL ENERGI- OG KLIMATILTAK

Visste du at Enova har svært gode støtteordninger for energi- og klimatiltak? Tiltak som er direkte lønnsomme utløser ikke rett til støtte alene. Ved å sette sammen en pakke med både lønnsomme og mindre lønnsomme tiltak kan du få innvilget…

Les mer