Tveita Borettslag i Oslo med sine 819 leiligheter i 3 høyblokker, er Norges 4 største borettslag.

Siden etablering av energiledelse, er innkjøpt energi til oppvarming og tappevann halvert med god margin – fra ca. 12 GWh/år til ca. 5 GWh/år.

Tveita Borettslag

Borettslaget har etablert en ny varmestruktur for oppvarming. Varme for både romoppvarming og tappevann, produseres nå primært lokalt i hver av blokkene ved hjelp av varmepumper. I de kaldeste periodene i fyringssesongen spisses dette av en el-kjel og 2 nye biooljekjeler i felles varmesentral. Tveita vant i denne forbindelse varmepumpeprisen i 2013.

Borettslaget har også gjennomført en rekke andre tiltak:

  • Etterisolering av fasader og utskifting av 7.000 vinduer
  • Utfasing av tungolje
  • Varmegjenvinning fra avkastventilasjon
  • SD-anlegg
  • Mengderegulering av varmeanlegg
  • Byttet 2.700 gamle radiatorer til lavtempererte konvektorer
  • LED-belysning med lysstyring i fellesarealer og tekniske rom
  • Etablert energioppfølgingssystem

Daglig leder, Ole Morten Øversjøen, har god kontroll på hvor energien brukes

 

Selv etter en halvering av energibruken, vises en synkende trend i Green Tracker

 

Prosjektet ble støttet av Enova og Oslo kommune.

Tveita har sterk fokus på både økonomi og miljø, og har i skrivende stund starter med etablering av økt gjenvinning av energi til drift av flere nye varmepumper. Dette vil gi ytterligere betydelige reduksjoner av innkjøpt energi og er også denne gang støttet av Enova.

Green Tracker ønsker lykke til!