5 Enkle Steg Iso 50001 Norsk Versjon 550x443

Erfaringer viser at man må holde kontinuerlig fokus på egen energibruk for å forhindre at den stiger igjen over tid. Ved å etablere energiledelse får man et system for kontinuerlig oppfølging av energibruk og miljøpåvirkning.

Den nye internasjonale standarden NS-EN ISO 50001 er et effektivt verktøy for implementering av energiledelse. Energiledelse slik det beskrives i standarden er et verktøy der hele eller deler av systemet enkelt skal la seg implementere i eksisterende ledelses- og internkontrollsystemer.

Følg linkene under for å lese mer om energiledelse  og støtteordninger;